torstai 5. kesäkuuta 2014

Kainuun vesillä osa 4, Jormasjärvi

Jormasjärvi hakee vetensä pienistä metsäjärvistä, mm. Kolmisopesta ja Salmisesta. Järvi laskee Jormasjoen kautta Nuasjärveen, Kajaaninjoen läpi Oulujärveen ja Oulujokea pitkin mereen. Ennen mereen päätymistä oululaiset imevät osansa Oulujoen vedestä juomavedekseen.

Kolmisoppeen ja Salmiseen vesi kerääntyy ympäröivältä erämaa-alueelta. Valuma-alueella kaivosyhtiö Talvivaara rikastaa nikkeliä. Uraaniakin alueelta saisi, mutta lupaa uraanin rikastamiseen ei ole myönnetty.


Jormasjärvessä on saaria enemmän kuin useimmissa Kainuun suurissa järvissä. Selkävedet eivät ole niin laajoja kuin Nuasjärvessä Oulujärvestä puhumattakaan. Maisema on erämainen.

Jormasjärven uima- ja veneranta on torstai aamuna hiljainen, veden pinta tyyni ja helteinen sää huokuu nousevaa ukonilmaa. Ympäristöstä näkee, että venevalkaman käyttö ei ole kovin vilkasta.

Jormasjärven erämaista vaaramaisemaa. Yksinäisen venempoottorin ääni rikkoi hiljaisuuden. Verkkojen kohoja ja lippuja näkyi siellä täällä.

Talvivaaran paljonpuhuttu kipsisakka-allas on tällä hetkellä lähes tyhjä. Reunoilla näkyvä oranssinruskea kipsisakka jää altaaseen, vesi johdetaan toisaalle. En melonut täällä, vaikka reunamattoja pitkin olisi ollut liukasta lasketella veteen.

keskiviikko 4. kesäkuuta 2014

Kainuun vesillä osa 3. Rimpilänniemi ukonilman edellä.


Kajaanin ja Sotkamon välillä aaltoilee laaja Nuasjärvi. Järvi on osa Oulujoen latvavesistöä. Kajaaninjoki yhdistää Nuasjärven Oulujärveen. Nuasjärven vedenkorkeutta säännöstellään Oulujärven tapaan. Vedenpinnan vaihtelu on lähes kaksi metriä. Alimmillaan veden pinta on talviaikana. Keväällä pintaa nostetaan virkistyskäytön vuoksi lähelle ylärajaa ja vedenkorkeus pyritään säilyttämään ylhäällä aktiivisen veneilykauden ajan.

Oikealla Rimpilänniemi, vasemmalla Iso-Tahkonen, taustalla nouseva ukonilma.

Rimpilänsalmen lokit. Ukonilman keskus kiertää laajan selän idän eli Vuokatin puolelta.

Untako vai vain lokin höyhen.

Vesi on nyt noin viisitoista-asteista. Virkistää sopivasti melonnan jälkeen.